Rolog-Services Sp. z o. o. jont venture
Usługi

Główną działalnością firmy na początku działalności była geologiczna obsługa wierceń naftowych prowadzona dla firm na terenie całej Polski. Mierzone były parametry wiercenia i stały całodobowy dozór geologiczny. Do roku 1994 w laboratoriach na otworach używaliśmy aparatury pomiarowej produkcji polskiej, a od momentu powstania spółki ROLOG-SERVICES joint venture aparatury niemieckiej firmy Micotron z siedzibą w Hannowerze. Były to w pełni skomputeryzowane laboratoria polowe mierzące parametry wiercenia oraz umożliwiające tworzenie profili otworów z naniesionymi pomiarami.

Równolegle wykonujemy studnie głębinowe zaopatrujące wioski, zakłady przemysłowe i gospodarstwa indywidualne w wodę. Montujemy filtry PE, stalowe, oraz nierdzewne. Posiadamy pompy głębinowe i wykonujemy pompowania pomiarowe i oczyszczające oraz długookresowe pompowania odwadniające. Wykonaliśmy również szereg sieci piezometrów do monitoringu składu chemicznego wód wgłębnych. Przykładem mogą być sieci piezometrów wykonane dla zbiornika wody Racibórz Dolny i zbiornika Kuźnica Warężyńska.

Oprócz piezometrów wykonywaliśmy studnie odgazowujące dla wysypisk odpadów komunalnych. Kilkadziesiąt takich studni wykonaliśmy na wysypisku śmieci Wrocław - Maślice. Dla studni wykonujemy projekty badań geologicznych, oraz dokumentacje i operaty wodnoprawne.Firma ROLOG-SERVICES wykonuje badania geotechniczne dla potrzeb budownictwa, oraz drogownictwa. Oprócz prac terenowych robimy projekty geologiczno-inżynierskie, dokumentacje geotechniczne i geologiczno-inżynierskie. W ostatnich latach poszerzyliśmy działalność o prace związane z fundamentowaniem przy pomocy pali CFA, oraz wzmacnianie gruntu metodą iniekcji wgłębnych. Przykładem takiej pracy jest uszczelnienie śluzy w Kędzierzynie - Koźlu. Posiadamy sprzęt wiertniczy do wykonywania mikropali i kotew wgłębnych.